Hedvika Korošak

hedvika.korosak@atletski-klub-ptuj.si

Hedvika Korošak, rojena 1970. leta, nekdaj vrhunska športnica – atletinja, je dobitnica nagrade za športnico leta v Mestni občini Ptuj in zmeraj predana športu. S svojo predanostjo, nesebičnostjo in strokovnostjo je nepogrešljiva članica ptujskega atletskega kluba. Poleg dela z mladimi, kjer je pustila velik pečat, je aktivna tudi kot športna funkcionarka, saj skrbi za aktivni razvoj AK Ptuj. Po izobrazbi diplomirana vzgojiteljica, zaposlena v Vrtcu Ptuj, se je po zaključku aktivne atletske kariere intenzivno vključila v delo in življenje AK Ptuj.

Svoje znanje je sprva dopolnjevala z delom pomočnika trenerja, po dodatnem izobraževanju in pridobitvi strokovne usposobljenosti vaditeljice atletike pa se je posvetila delu z mlajšimi selekcijami. Vodi vadbe otrok v starostnem obdobju do 10 let, svoje veselje do atletike pa deli tudi s starejšimi atleti. Pri delu jo vodi zavedanje pomembnosti gibanja in športa za zdravo rast in kvaliteten razvoj otrok in mladostnikov. S predanim pedagoškim in mentorskim delom ter z javnim delovanjem na področju športa daje Hedvika atletiki in športu močan pečat, s tem pa prispeva k boljši kvaliteti življenja mladih in športa nasploh.